Organisatie


Het Kinderboekenmuseum maakt samen met het Literatuurmuseum deel uit van de Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief (Stichting NLL). Deze stichting ziet het als haar missie de kracht van literatuur én de rijkdom van het Nederlands literaire erfgoed zichtbaar te maken. Het doet dit door publiek uit alle lagen van de bevolking literaire verhalen te laten ontdekken, beleven en zelf te laten maken. Omdat literatuur ons leven verrijkt.

Het Kinderboekenmuseum is onderdeel van de Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief (voorheen Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum). 

 

Postadres: Postbus 90515, 2909 LM Den Haag 

 

KvK nummer:
Den Haag 41150381

 

BTW nummer:
NL002876231B01

ANBI-status

Aan het Literatuurmuseum / Kinderboekenmuseum is door de Belastingdienst de zogenaamde Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) toegekend. Giften en erfstellingen ten gunste van het Literatuurmuseum zijn altijd geheel vrijgesteld van schenk- en erfbelasting (voorheen: successierecht). Het museum betaalt daarover derhalve geen belasting. Om die reden komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan het museum. Maar niet alleen het museum heeft profijt van uw schenking. Ook de schenker geniet een aantal fiscale voordelen. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Belastingdienst.


De Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief volgt voor het beloningsbeleid het BBRA rijksoverheid. 

Voor de periode 2017-2020 is een beleidsplan opgesteld, dat u hier kunt inzien.
Ook kunt u de Jaarrekening 2014Jaarrekening 2015, Jaarrekening 2016, Jaarrekening 2017,  Jaarrekening 2018 en Jaarrekening 2019 inzien.

Het museum vindt het belangrijk zorgvuldig om te gaan met de gegevens van onze (online) bezoekers. Wil je weten hoe we omgaan met jouw privacy? Kijk dan hier.


RSIN/fiscaal belastingnummer ANBI: 002876231
Salariëring: volgens BBRA Rijksoverheid

Benieuwd naar het Jaarverslag 2019? Kijk dan hier.