Leescoalitie

Publicatiedatum: 11 februari 2019

Geweldig nieuws! De VriendenLoterij geeft € 400.000 aan de Leescoalitie.Deelnemers aan de VriendenLoterij leveren zo en belangrijke bijdrage aan het versterken van de leescultuur in Nederland.

Met dit bedrag kan de Leescoalitie de komende jaren campagnes blijven organiseren om het belang van lezen, voorlezen en boeken onder de aandacht te brengen bij een breed publiek. Met deze campagnes streeft de Leescoalitie ernaar dat eind 2025 geen enkel kind meer met een leesachterstand van school komt, en dat alle volwassenen kunnen lezen en schrijven of bezig zijn dat te leren.

"Het is fantastisch dat de VriendenLoterij ons wil ondersteunen om onze belangrijke doelen te behalen. Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat er nu én in de toekomst voldoende boekenliefhebbers en lezers zijn en dat we de leescultuur in Nederland in al haar facetten versterken”, aldus Gerlien van Dalen, voorzitter Leescoalitie.  Dorine Manson, Managing Director VriendenLoterij, zei: “Voor ieder kind zijn taalbegrip en -expressie voorwaarden voor persoonlijke ontplooiing, relaties bouwen, weerbaarheid, betere kansen op school en in de maatschappij. Kinderen die met plezier lezen, worden beter in taal en kunnen zich persoonlijk meer ontplooien. Wij vinden het daarom belangrijk om organisaties, zoals de Leescoalitie, te steunen met vernieuwende en prikkelende initiatieven zodat kinderen enthousiast worden om te lezen en schrijven.”

 

 

 

Leescoalitie

De Leescoalitie is een samenwerkingsverband tussen het museum, Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen & Schrijven, de Koninklijke Bibliotheek en de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Ze zet zich daarom al sinds 2013 in om het belang en plezier van lezen voor alle Nederlanders onder de aandacht te brengen.