11 januari 2019
Raad van Toezicht

Het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum zoekt per 1 juli 2019 een lid voor de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied: financiën.
 

In de Stichting Nederlands Literatuurmuseum en Literatuurarchief (Stichting NLL) zijn het Literatuurmuseum en het Kinderboekenmuseum verenigd, die gezamenlijk 100.000 bezoekers per jaar trekken. Deze stichting beheert de literaire schatkamer van Nederland. Vrijwel alle Nederlandse schrijvers en illustratoren zijn vertegenwoordigd met manuscripten, brieven, kinderboekenillustraties, geschilderde en getekende portretten, foto’s en/of vele andere unieke documenten en voorwerpen. De organisatie geeft haar archieven ter inzage aan onderzoekers, journalisten, biografen et cetera en toont documenten, illustraties en objecten in exposities. De Stichting NLL ziet het als haar missie de kracht van literatuur én de rijkdom van het Nederlands literaire erfgoed zichtbaar te maken. Het doet dit door publiek uit alle lagen van de bevolking literaire verhalen te laten ontdekken, beleven en zelf te laten maken, omdat literatuur ons leven verrijkt.

De kandidaat:

  • beschikt over een financiële achtergrond  in combinatie met een brede managementervaring in een eindverantwoordelijke positie of gedegen kennis van financiën
  • heeft een strategische visie op doelstellingen van de organisatie betreffende financiële continuïteit en bedrijfsvoering, control, treasury, risicomanagement en verantwoording
  • heeft kennis van de Nederlandse literatuur en het literaire veld
  • heeft inzicht in juridische consequenties van besluiten en gevoel voor verhoudingen tussen partijen.
     

Kandidaten wier aanstelling de diversiteit van de Raad van Toezicht versterkt, wordt nadrukkelijk verzocht te reageren. De functie is onbezoldigd, reiskosten worden vergoed en er is een bescheiden vacatiegeld voor het bijwonen van vergaderingen (circa 4 x per jaar).

Interesse?

Kandidaten wordt verzocht hun motivatiebrief en CV uiterlijk vóór 15 juni 2019 te mailen naar de directeur‑bestuurder. aad.meinderts@stichtingnll.nl. Met hem kan ook telefonisch contact worden opgenomen voor nadere informatie (070-3339633).