Pabo / mbo

Het Kinderboekenmuseum verzorgt rondleidingen voor zowel studenten in het middelbaar beroepsonderwijs als voor pabostudenten. Deze rondleidingen zijn bij uitstek geschikt voor studenten die worden opgeleid tot onderwijsassistent of pedagogisch medewerker, danwel toegesneden op de toekomstige docenten van het primair onderwijs.